NTE Nett og TrønderEnergi Nett har blitt til Tensio   |   Les mer 

Nettleie- og tilknytningsavtaler

Alle som har behov for strøm må ha avtale med netteier om nettleieavtale. Fordi vi driver monopolvirksomhet er vi strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme som vi benytter for å beregne nettleie. Inntektene skal dekke kostnader ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av strømnettet.  Nettleien består av et årlig fastledd og et energiledd som er prisen per kilowattime (kWh) du bruker. Hovedsikringen hos deg avgjør hva du skal betale, men de aller fleste av våre private kunder går under hovedsikring mindre eller lik 63 A ved 230V.
Gå til innholdet