Elhub - kraftbransjens felles datahub

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. I hovedtrekk innebærer dette at du som kunde kun trenger å forholde deg til én aktør - din strømleverandør.

  Elhub Web Plugin er den delen av Elhub der du som sluttbruker får tilgang til egen informasjon om målepunkter, kontrakter og måleverdier. Via plugin-løsningen kan du også gi andre tilgang til dine data som er lagret i Elhub.

Lyst å vite mer om Elhub? Se denne videoen