Elhub - en nasjonal endring i bransjen

Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til en effektivisering av prosesser som strømsalg, flyttinger og innsamling av måleverdier. I hovedtrekk innebærer dette at du som kunde kun trenger å forholde deg til en aktør - din strømleverandør. Ved innføring av Elhub kan du i tillegg logge deg inn på Elhub Web Plugin hvor du som sluttkunde blant annet får tilgang til informasjon om alle  dine målepunkter og tilhørende kontrakter og måleverdier. Web Plugin bruker ID-porten som autentiseringsløsning. 
Lyst å vite mer om Elhub? Se denne videoen